Algemene Leden Vergadering 2016

De Algemene Leden Vergadering vindt plaats op dinsdag 22 maart 2016 in de Reisduif. De uitnodigingen zullen samen met het verslag van de ALV 2015 worden verstuurd.